3η Διάσταση Αίγινα. Ψηφιακές εκτυπώσεις εντύπων, επιγραφές.  

 
Κοπή - χάραξη
Κόβουμε και χαράζουμε
σε Ξύλο - Plexi Glass - Etalbond
MDF - Κόντρα Πλακέ
σε μέγιστη διάσταση 250x125 cm
 
Γράμματα
Ξύλινα - Plexi Glass
 
Περιμετρικές κοπές σε πάχος μέχρι και 3 cm
 
Κοπή και χάραξη
aeginaprint.gr | 2297027950