3η Διάσταση Αίγινα. Ψηφιακές εκτυπώσεις εντύπων, επιγραφές.  

 
επιγραφές από plexi glass
επιγραφές από plexi glass πάχους από 5mm - 20mm
διάφανο - λευκό - αμμοβολισμένο
εξωτερικού & εσωτερικού χώρου
 
με δύο επιλογές εκτύπωσης
εμπρόσθια ή οπίσθια του υλικού
 
στήριξη με αποστάτες
ή με ειδική αυτοκόλλητη ταινία
(για επιφάνειες που δεν θέλουμε τρύπες
πόρτες ξενοδοχείων - πλακάκι - ξύλινες επιφάνειες)

 

 
Plexi Glass - Εκτυπώσεις

aeginaprint.gr | 2297027950