3η Διάσταση Αίγινα. Ψηφιακές εκτυπώσεις εντύπων, επιγραφές.  

 
μπλουζάκια και τσάντες
μπλουζάκια και τσάντες
Απευθείας εκτύπωση πάνω στο ύφασμα
σε μπλουζάκια και τσάντες.
 
εξαιρετική απόδοση της μακέτας χωρίς υφή
Χωρίς περιορισμό στα χρώματα της μακέτας
Χωρίς ελάχιστη ποσότητα εκτύπωσης
Υψηλή αντοχή στο πλύσιμο
μπλουζάκια και τσάντες
aeginaprint.gr | 2297027950