3η Διάσταση Αίγινα. Ψηφιακές εκτυπώσεις εντύπων, επιγραφές.  

 
Μπλοκ εισητηρίων
 
με διάτρηση (περφορέ), αρίθμηση, μεταβλητά δεδομένα
barcode - qr code
σε μπλοκ 50 - 100 - 150 - 200 αριθμών
με επιλογή χρώματος χαρτιού
μονόχρωμα – έγχρωμα
 

 

μπλοκ εισητηρίων

aeginaprint.gr | 2297027950