3η Διάσταση Αίγινα. Ψηφιακές εκτυπώσεις εντύπων, επιγραφές.  

 
Αναπαραγωγές έργων τέχνης
 
Σκανάρισμα με επαγγελματικό φωτογραφικό scanner της EPSON
Εκτύπωση σε ειδικά χαρτιά:
ακουαρέλα (350gms), ριζόχαρτο, superfine velvet, ανάγλυφα χαρτιά κτλ.
με χρωματική ακρίβεια και απίστευτη λεπτομέρεια
Μέγιστης διάστασης 33χ48cm
Δημιουργία sample books, gift packs κτλ.

 

Αναπαραγωγές έργων

aeginaprint.gr | 2297027950