3η Διάσταση Αίγινα. Ψηφιακές εκτυπώσεις εντύπων, επιγραφές.  

 
Αφίσες
 
σε μέγεθος χαρτιού:
α4 - α3 - sra3 - 33x48
με βάρος χαρτιού 160 gsm
δεν επηρεάζονται από βροχή
με μέγιστη αντοχή 6 μήνες σε εξωτερικές συνθήκες
χωρίς ελάχιστη παραγγελία

 

Αφίσες

aeginaprint.gr | 2297027950